Aktiviteetit

Arkiivipäivä

Arkiivipäivä oon yhtheistyö missä oon myötä Pohjaismaitten arkiivit ja arkiivilaitokset. Arkiivipäivän avula haluthaan herättäät intressin siihen mikä koskee arkiivii yhtheiskunnan muistona – sekä menneisyyđessä ja tulleevaisuuđessa. Arkiivimateriaali anttaa tiettoo yhtheiskunnan kehittymisestä, ekonomisesta ja poliittisesta histooriasta, sosiaalihistooriasta ja ihmisten histooriasta. Les mer...

Yhtheiset prošektit

Verkosto oon myötä semmoisissa yhtheisprošektiissa joissa maakunnan ja maakunttaa koskeevat arkiivit eđistethään ja luođhaan arvoi Finmarkussa. Verkosto prioriteeraa prošektiita joissa jaethaan tiettoo niistä arkiivilähtheistä, mikkä nostethaan esile maakunnan monikulttuurisuutta ja yhtheiskunnalissii ominaisuuksii. Privaattiarkiiviitten yhtheinen arkiivikataloogi ”Finmarkun arkku” oon tehty yhtheistyössä Finmarkunarkiiviitten kans. Les mer...