Bygdebokarkiver

Axel Borgen-arkivet

Det var under sitt arbeid 1955-58 med det første utkast til bygdebok for Sør-Varanger at pensjonert rektor Axel Borgen (1887-1974) startet et organisert innsamlingsarbeid av bilder fra Sør-Varanger. De oppbevares ved Varanger Museum, avd. Sør-Varanger og går under navnet “Borgen-samlingen”. Samlingen består ca. 800 bilder og var grunnstamme for billedutvelgelse under arbeidet med “Sør-Varangers Historie” […] Les mer...

Jørgen Sivertsen

Jørgen Sivertsen (1889-1970) ble sogneprest i Hammerfest by i 1929, senere også prost samme sted. Han var formann i ulike styrer og råd, varamann til Stortinget og medlem av Hammerfest bystyre. Dette privatarkivet, som oppbevares ved Statsarkivet ved Tromsø, består nesten utelukkende av manuskript og kilder til historien for Hammerfest by som Jørgen Sivertsen fikk […] Les mer...