Porsanger bygdebok-arkivet / Arvid Pettersons kildesamling

Arkivet inneholder lydmateriale fra arbeidet med Porsanger bygdebok. Oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Porsanger Bygdebok- arkivet
Arkivskaper Arvid Petterson
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Grunnlagsmateriale for Porsanger bygdebok
Tidsperiode 1984 – 1988
Type virksomhet Lokalhistorisk samling
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord