Pedagogisk personale

Aust-Finnmark Lærerlag

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Vardø Lærerlag, som ble opprettet i 1893, fungerte som kretslag i østfylket frem til 1906. Karl Ivarsen, tidligere styremedlem i Troms Lærerlag, ble valgt som styreformann i laget. Alle de 10 lagsmedlemmene kom fra Vardø. Aust-Finnmark Lærerlag ble offisielt opprettet på det store lagsmøtet i Alta i 1906. Lokallagene fra […] Les mer...

Finnmark Lærerlag

Arkivet til Finnmark Lærerlag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy. Arkivet dekker årene fra 1966 til 1982 og inneholder møteprotokoller for hovedstyret, avdeling for pedagogisk utvalg og avdeling for skoleledere, samt korrespondanse og saksdokumenter. Les mer...

FO Finnmark (Fellesorganisasjon for barnevernpedager, sosionomer og vernepleiere)

Fellesorganisasjonen (FO) er et resultat av sammenslåingen av Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund (NSF) og Norsk vernepleierforbund (NVF). Vedtak om sammenslåing fant sted på landsmøter og felles kongress i Ålesund i november 1992. Det nye forbundet var virksomt fra 1.1.1993 og er en del av arbeidstakersammenslutningen Landsorganisasjonen (LO). Arkivet til FO oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark

Saksarkivet til forløperen til Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark. Norsk Lærerlag ble stiftet 9. juli 1966. Utdanningsforbundet ble stiftet 2. oktober 2001 og er navnet på organisasjonen etter at Norsk Lærerlag og Lærerforbundet slo seg sammen. Fylkeskontoret for Utdanningsforbundet Finnmark ligger i Alta. Det er lokallag i alle kommuner i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Sámi […] Les mer...