Elevlag Klage- og spørrebok

Arkivnavn Elevlag Klage- og spørrebok
Arkivskaper Elevlag Klage- og spørrebok, Yrkesskole i Hammerfest
Arkivref   (id) GMA 7/13
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode  –
Type virksomhet  –
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 bok
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)