Samiske interesseorganisasjoner

Čálli

Arkivmateriale til Sámi Dáiddarráddi oppbevares ved Sámi arkiiva i Kautokeino. Čálli ble etablert høsten 1987: Samisk forfatterforening og Samiske billedkunstneres forbund vedtok i 1987 å etablere fellessekretariatet Čálli (“Skribenten”). Čálli skulle bli en administrasjon som tok seg av samiske kunstnerorganisasjoners fellessaker. Sekretariatet ble etablert i Vadsø med 1 ansatt. Les mer...

Sámi Dáiddarráddi (Samisk kunsterråd)

Arkivmateriale til Sámi Dáiddarráddi oppbevares ved Sámi arkiiva i Kautokeino. Sámi Dáiddarráddi (Samisk kunsterråd) ble etablert høsten 1987: Samisk forfatterforening og Samiske billedkunstneres forbund vedtok i 1987 å etablere fellessekretariatet Čálli (“Skribenten”). Čálli skulle bli en administrasjon som tok seg av samiske kunstnerorganisasjoners fellessaker. Sekretariatet ble etablert i Vadsø med 1 ansatt. Les mer...

Bergen Sámiid Searvi

Bergen Sámiid Searvi ble stiftet i 1969, et år etter stiftelsen av Norgga Sámiid Riikasearvi (NSR). Foreningen ble dannet i en samisk oppvåkningstid og i en tid da mange unge samer fant veien til Bergen for å  studere.  Bergen sámiid searvi er tilsluttet NSR. Arkivet inneholder foreningens  korrespondanse  for årene 1969 – 1993, regnskap 1969 […] Les mer...