Bergen Sámiid Searvi

Bergen Sámiid Searvi ble stiftet i 1969, et år etter stiftelsen av Norgga Sámiid Riikasearvi (NSR). Foreningen ble dannet i en samisk oppvåkningstid og i en tid da mange unge samer fant veien til Bergen for å  studere.  Bergen sámiid searvi er tilsluttet NSR. Arkivet inneholder foreningens  korrespondanse  for årene 1969 – 1993, regnskap 1969 – 1989 og materiale fra en del arrangement og saker som foreningen har arbeidet spesielt med.Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva.

Arkivnavn Bergen Sámiid Searvi
Arkivskaper Bergen Sámiid Searvi
Arkivref. (id) SAMI/PA-1003
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Saksarkiv,  regnskap, korrespondanse, vedtekter, årsmeldinger, medlemmer, kassabok, avisutklipp og regnskapsdokumenter.
Tidsperiode 1969 – 1993
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Bergen / sápmi
Språk Samisk / norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord