Neahttafierpmádat

Min birra

Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit (vuođđuduvvon 2010 ja namma mearriduvvui ođđajagimánus 2014), lea arkiivafágalaš fierpmádat ásahusaide ja organisašuvnnaide mat seailluhit arkiivamateriála Finnmárkkus. Les mer...

Maid bargá neahttafierpmádat

Bearráigeahččat ahte erenoamáš arkiivvat fylkkas seailluhuvvojit bures ja ahte dat lea geavaheddjiide ávkin. Váikkuhit dasa ahte geavaheaddjit ožžot ođastuvvondieđuid arkiivva sisdoalus ja ahte seailluhanbáiki lea dakkár mii geavaheddjiid mielas doaibmá geasuheaddjin ja ulbmillaš. Les mer...