Finnmarksskrinet

Finnmarksskrinet er en felles arkivkatalog for privatarkiv i fylket. I katalogen finnes det alle de ca. 1000 ulike privatarkiver som Finnmarksarkivene samlet eier og deponerer fra fylket.

Arkivene er søkbare, bruk gjerne søkefeltet oppe til høyre.

I oversikten finnes det informasjon:

  • hvilke privatarkiver som er bevart
  • hvem er arkivskaperen
  • hvilke type materiale arkivet inneholder
  • hvor stort arkivet er
  • hvilken tidsperiode det dekker
  • hvor er arkivet oppbevart
  • hvorvidt arkivet er tilgjengelig for bruk, dvs. ordnet, katalogisert og registrert i ASTA
  • Om arkivet er digitalisert og publisert i den nasjonale søketjenesten Arkivportalen.

Gjennom linkene kan du gå direkte til arkivkatalogene og de arkivstykkene som er digitalisert.

Liste over alle privatarkivene i Finnmarksarkivene. pdf (ikke søkbar)