Dokumentasjonsprosjekter

Finnmarks geologiske undersøkelser

Arkivet inneholder geologiske rapporter over alle stein/metall/mineral-forekomster i Finnmark. Dette har bakgrunn i at det har tidligere  hatt ansatte ved Norut Alta  som har jobbet med geologi, og som har samlet opp slikt materiale gjennom prosjektarbeid. Det er særlig geolog Bernt Holst som har gjort dette arbeidet. Arkivmaterialet kan ha verdi for de som er […] Les mer...