Anstein Mikkelsen-intervjuesamlingen

Arkivnavn Anstein Mikkelsen- intervjuesamlingen
Arkivskaper Anstein Mikkelsen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Film- og lydopptak.
Tidsperiode
Type virksomhet Kulturdokumentasjon
Sted / område
Språk Kvensk og norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord