Kafe-, hotell- og fjellstuevirksomhet

Blå Måke / Indigo

Paramjeet Singh Bedi og familien har drevet bedriftsvirksomhet i Vadsø fra 1985. De drev først campingplass som Vadsø kommune eiet. Orientask gatekjøkken (startet i 1990) og Indigo (startet i 1995)  er  fremdeles i drift. Arkivmateriale fra de ulike serveringsstedene ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 2017 i forbindelse med et innsamlingsprosjelt. Arkivmaterialet består av arkivmateriale […] Les mer...

Hallonenhuset i Skoltebyen / Neiden Camping / Arkivet etter Frans Hallonen

Arkivmateriale etter Hallonenfamilien oppbevares både i Finnmark fylkesbibliotek og Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Finnmark fylkesbibliotek fikk arkivet etter Hallonenhuset til deponering fra Tana og Varanger Museumssiida, avd. Østsamisk Museum i 2014. Samisk arkiv fikk sitt materiale i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet “Vi er også her!. Synliggjøring av glemte grupper. Arkivet er skapt av […] Les mer...

Levajok Fjellstue

Arkivmateriale fra Levajok Fjellstue ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i januar 2008 av Bernt Olsen. Avleveringen besto av 2 gjesteprotokoller, periodene 1952-1977 og 1965-1977. I forbindelse med brannen i 2007 brant også arkivmaterialet etter 1977, blant annet gjestebøkene, sammen med hovedbygningen.  Les mer...