Berlevåg Hotell

Arkivmateriale til Berlevåg Hotell oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Berlevåg Hotell
Arkivskaper Berlevåg Hotell
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base   (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1979 – 1981
Type virksomhet Hotellvirksomhet
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord