Bergverksdrift og utvinning

Finnmarks geologiske undersøkelser

Arkivet inneholder geologiske rapporter over alle stein/metall/mineral-forekomster i Finnmark. Dette har bakgrunn i at det har tidligere  hatt ansatte ved Norut Alta  som har jobbet med geologi, og som har samlet opp slikt materiale gjennom prosjektarbeid. Det er særlig geolog Bernt Holst som har gjort dette arbeidet. Arkivmaterialet kan ha verdi for de som er […] Les mer...

Grubeselskap Nordens Klippe

Grubeforeningen Nordens Klippe ble stiftet 8. september 1906 som en fagforening for arbeiderne ved A/S Sydvaranger i Kirkenes. Foreningen var fra starten til 1924 organisert som avdeling 29 og fra 1924 til 1973 som avdeling 53 av Norsk Arbeidsmandsforbund. Arkivet til Nordens Klippe (sammen med materiale etter Grubernes Arbeidsmandsforening) ble innsendt til Statsarkivet i Tromsø […] Les mer...

Alten Kobberverk i Kåfjord

Driften ved Alten Kobberverk i Kåfjord kom i gang i 1826 gjennom britisk kapital og britiske eierinteresser, og med engelskmannen Crowe og skotten Woodfall som initiativtakere. Første driftsperiode varte frem til 1878. Driften ble gjenopptatt i 1895 etter initiativ fra svensken Nils Persson (“malmkongen”). Han solgte kobberverket til Sulitjelma Aktiebolag i 1903, og driften ble […] Les mer...

Bidjovagge Gruver A/S

Bidjovagge, tidligere gruveanlegg basert på forekomster av gullførende kobbermalm på  40 km nordvest for tettstedet Kautokeino / Guovdageaidnu. Den første driftsperioden startet i 1970. I 1974 overtok statsselskapet A/S Sydvaranger Bidjovagge Grube A/S. Året etter ble driftshvile innført pga. fallende kobberpriser på verdensmarkedet.  Les mer...

Friarfjord A/S

Ved overtagelse av rettighetene overtok Navaren A/S arkivet etter Friarfjord A/S. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbiblioteket i mai 2014. Avleveringen besto av hovedsakelig korrespondanse og saksdokumenter tilhørende Friarfjord A/S fra de første markedsundersøkelser 1980-tallet frem til 1998. Det er også regnskapsbøker og korrespondanse tilhørende Voss Skiferbrud A/S fra 1952 til 1978. Dagbøker, driftsnotater og […] Les mer...

Kautokeino kobberfelt

Arkivet inneholder registerbok for innlosjerte ved Kautokeino kobberfelt i Biedjovággi i Guovdageaidnu – Kautokeino med håndskrevne føringer over besøkende og arbeidsfolk. Boken oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...