Bidjovagge Gruver A/S

Bidjovagge, tidligere gruveanlegg basert på forekomster av gullførende kobbermalm på  40 km nordvest for tettstedet Kautokeino / Guovdageaidnu. Den første driftsperioden startet i 1970. I 1974 overtok statsselskapet A/S Sydvaranger Bidjovagge Grube A/S. Året etter ble driftshvile innført pga. fallende kobberpriser på verdensmarkedet. Bidjovagge gruver ble i 1984 overtatt av finske Outokumpu Oy, og driften ble gjenopptatt i 1985. Gruven ble besluttet nedlagt 1993. Arkivet til selskapet oppbevares i sin helhet ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Bidjovagge Gruver A/S
Arkivskaper Bidjovagge Gruver A/S
Arkivref.  (id) SATØ/P-0051
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, rapporter, søknader, budsjetter, årsregnskap,   arkiv-  og postjournaler, trykksaker, saksarkiv mm.
Tidsperiode 1968 – 1991
Type virksomhet Bergverksdrift  og utvinning
Sted /område Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 8 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord