Undervisning

Bjørn Aarseth

Bjørn Aarseth var lærer og rektor i Karasjok 1949-1973. Han er født i Kautokeino i 1926, oppvokst der og i Vadsø. Han arbeidet i vegvesenet og forsvaret før han tok lærerskolen. Seinere har han tatt utdanning i samisk, historie, pedagogikk og etnologi. Fra 1973 arbeidet han ved Tromsø Museum. Fra 1982 til 1993 ledet han […] Les mer...

Lydolf Lind Meløy

Arkivmateriale etter skolemann og politiker Lydolf Lind Meløy (1908-1999) oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Lind  Meløy var aktiv i skolestell og samisk skoleutvikling i Finnmark. Han var skoleinspektør i Karasjok, skoledirektør i Finnmark, ordfører i Karasjok og formann i Norsk Lærerlag.  I arkivet finnes hans personlige dokumenter og notaler. Les mer...

Lyder Aarseth

Lyder Aarseth (1886–1951) var lærer i Kautokeino fra 1913 til 1933, da han ble skoledirektør i Finnmark, I perioden 1942-45 var han avsatt av nazistyret. Han døde brått mens han var i stillingen. Hans personlige brev om evakueringen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Vadsø folkeakademi

Vadsø folkeakademi ble opprettet oktober 1953 som en sammenslutning av enkeltstående medlemmer. Målet var å drive folkeopplysnings- og kulturarbeid og å tilpasse seg det eksisterende kulturliv og behovet lokalt. Les mer...

Aust-Finnmark Lærerlag

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Vardø Lærerlag, som ble opprettet i 1893, fungerte som kretslag i østfylket frem til 1906. Karl Ivarsen, tidligere styremedlem i Troms Lærerlag, ble valgt som styreformann i laget. Alle de 10 lagsmedlemmene kom fra Vardø. Aust-Finnmark Lærerlag ble offisielt opprettet på det store lagsmøtet i Alta i 1906. Lokallagene fra […] Les mer...

Finnmark Lærerlag

Arkivet til Finnmark Lærerlag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy. Arkivet dekker årene fra 1966 til 1982 og inneholder møteprotokoller for hovedstyret, avdeling for pedagogisk utvalg og avdeling for skoleledere, samt korrespondanse og saksdokumenter. Les mer...