Lyder Aarseth

Lyder Aarseth (1886–1951) var lærer i Kautokeino fra 1913 til 1933, da han ble skoledirektør i Finnmark, I perioden 1942-45 var han avsatt av nazistyret. Han døde brått mens han var i stillingen. Hans personlige brev om evakueringen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Lyder Aarseth
Arkivskaper Lyder Aarseth
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Personlige brev som handler om evakuering i Finnmark.
Tidsperiode 1945
Type virksomhet Brevsamling
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Lyder Aarseth (1886–1951) var lærer først i heimbygda Vevring i Sunnfjord, så i Skjervøy, før han i 1913 kom til Guovdageaidnu. Der var han lærer til 1933, da han blei skoledirektør i Finnmark, I perioden 1942-45 var han avsatt av nazistyret. Han døde brått mens han var i stillingen som skoledirektør.