Faglige organisasjoner i håndverk og duodji

Organisasjonen Sámiid Duodji

Sámiid Duodji er en landsomfattende medlemsorganisasjon for duodjiutøvere. Dens hovedformål er å bedre duodjiutøvernes rammebetingelser. Organisasjonen driver også service og informasjonsarbeid for sine medlemmer. Landsorganisasjonen ble stiftet i 1979 og omorganisert i 2000. Det ble da opprettet seks regioner og en faggruppe som dekker alle regionene. Arkivet til Sámiid Duodji oppbevares ved Samisk arkiv. Les mer...