Vardø håndverkerforening

Vardø håndverkerforening ble stiftet i 1901. Arkivet til foreningen oppbevares ved Vardø Museum.

Arkivnavn Vardø håndverkerforening
Arkivskaper Vardø håndverkerforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Protokoller, korrespodanse
Tidsperiode 1894 – 1961
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / håndverker
Sted / område Vardø
Språk  –
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang  –
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord