Folkebevegelser / aksjoner

Nei til EU, Vadsø-utvalget

Nei til EU er en grasrot-organisasjon som jobber for å holde Norge utenfor Den europeiske union. Organisasjonen var opprinnelig ikke medlemsbasert, men det ble opprettet samarbeid mellom den sentrale virksomheten og de lokale gruppene. I 1990 ble organisasjonen Nei til EF opprettet som en landsdekkende medlemsorganisasjon med lokal- og fylkeslag, og årsmøter. Skiftet navn til […] Les mer...

Altasaken. Legeaksjonen mot misbruk av psykiatrien 1981

6. februar 1981 fikk Norges nye statsminister Gro Harlem Brundtland besøk av 13 samiske kvinner og ei jente på 5 år. Kvinnene anmodet henne om å stanse anleggsarbeidet i Stilla. I arkivet finnes lege Christian Fangels dokumentasjon fra “Legeaksjonen mot misbruk av psykiatrien”. Den ble iverksatt spontant som en reaksjon på at myndighetene koblet inn […] Les mer...

Altasaken 1979. Samisk sultestreik. Magnar Mikkelsens dokumentasjon

Sultestreiken foran Stortinget i 1979 var en samisk aksjon mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Magnar Mikkelsen intervjuet de sultestreikende samme høst, rett etter at streiken var avblåst. I tillegg til lydopptak med intervjuer med sultestreikerne og andre aktører finnes her avisstoff og bearbeidinger av materialet gjort av Magnar Mikkelsen. Lyden kan være dårlig på en del […] Les mer...

Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet, Vadsø-utvalget

Denne folkebevegelsen var en landsomfattende organisasjon mot norsk EF-medlemskap, aktiv før folkeavstemningen i 1972. I dagligtale ble navnet Folkebevegelsen mot EEC eller Folkebevegelsen benyttet. Vadsø-utvalget ble stiftet på et åpent møte i mars 1971. Møtet samlet omkring 100 deltakere. Folkebevegelsen i Vadsø hadde en tverrpolitisk karakter i likhet med bevegelsen i landet forøvrig, men med […] Les mer...