Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet, Vadsø-utvalget

Denne folkebevegelsen var en landsomfattende organisasjon mot norsk EF-medlemskap, aktiv før folkeavstemningen i 1972. I dagligtale ble navnet Folkebevegelsen mot EEC eller Folkebevegelsen benyttet.
Vadsø-utvalget ble stiftet på et åpent møte i mars 1971. Møtet samlet omkring 100 deltakere. Folkebevegelsen i Vadsø hadde en tverrpolitisk karakter i likhet med bevegelsen i landet forøvrig, men med sterkest oppslutning fra partiene på venstre fløy.

Arkivnavn Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i  Fellesmarkedet, Vadsø-utvalget
Arkivskaper Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i  Fellesmarkedet, Vadsø-utvalget
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1078
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og sakdokumenter
Tidsperiode 1971 – 1973
Type virksomhet Folkeaksjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert Arkivkatalog i hjemmeside
Omfang 0,1 hm
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord