Folkebevegelser

Altasaken. Legeaksjonen mot misbruk av psykiatrien 1981

6. februar 1981 fikk Norges nye statsminister Gro Harlem Brundtland besøk av 13 samiske kvinner og ei jente på 5 år. Kvinnene anmodet henne om å stanse anleggsarbeidet i Stilla. I arkivet finnes lege Christian Fangels dokumentasjon fra “Legeaksjonen mot misbruk av psykiatrien”. Den ble iverksatt spontant som en reaksjon på at myndighetene koblet inn […] Les mer...

Altasaken 1979. Samisk sultestreik. Magnar Mikkelsens dokumentasjon

Sultestreiken foran Stortinget i 1979 var en samisk aksjon mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Magnar Mikkelsen intervjuet de sultestreikende samme høst, rett etter at streiken var avblåst. I tillegg til lydopptak med intervjuer med sultestreikerne og andre aktører finnes her avisstoff og bearbeidinger av materialet gjort av Magnar Mikkelsen. Lyden kan være dårlig på en del […] Les mer...

Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet, Vadsø-utvalget

Denne folkebevegelsen var en landsomfattende organisasjon mot norsk EF-medlemskap, aktiv før folkeavstemningen i 1972. I dagligtale ble navnet Folkebevegelsen mot EEC eller Folkebevegelsen benyttet. Vadsø-utvalget ble stiftet på et åpent møte i mars 1971. Møtet samlet omkring 100 deltakere. Folkebevegelsen i Vadsø hadde en tverrpolitisk karakter i likhet med bevegelsen i landet forøvrig, men med […] Les mer...

Stopp dødsskyene fra Russland

“Sommeren 1990 rykket Kåre Tannvik, initiativtakeren til aksjonen “Stopp dødsskyene fra Sovjet”, inn en annonse i Sør-Varanger Avis med følgende ordlyd: “Aksjonister søkes. Er det flere som er lei av dødsskyene fra Nikel? Tror kun på direkteaksjoner! Blir du med?” Og folk ble med, og et av høydepunktene ble en regnvåt men svært oppsiktsvekkende aksjon […] Les mer...