Aksjon To Sykeshus

Arkivmateriale etter Aksjon To Sykehus oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Aksjon To Sykeshus
Arkivskaper Aksjon To Sykeshus
Arkivref   (id)
Reg.base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Utredninger, avisartikler, korrespondanse og  saksdokumenter
Tidsperiode 1995-1998
Type virksomhet Folkebevegelser  /aksjoner
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
_