Ungdom

Gerhard Kjølås´ dagbøker

Gerhard Kjølås var lokalhistoriker og forfatter. Han skrev bygdebøker, biografier og historikker. Han var aktiv i målarbeid og ungdomslagsbevegelsen. Som ettertraktet foredragsholder besøkte han Finnmark flere ganger i perioden 1913-1931. Under sine reiser skrev han aktivt dagbok. Dette resulterte i tilsammen 43 dagbøker som er oppbevart ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

FO Finnmark (Fellesorganisasjon for barnevernpedager, sosionomer og vernepleiere)

Fellesorganisasjonen (FO) er et resultat av sammenslåingen av Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund (NSF) og Norsk vernepleierforbund (NVF). Vedtak om sammenslåing fant sted på landsmøter og felles kongress i Ålesund i november 1992. Det nye forbundet var virksomt fra 1.1.1993 og er en del av arbeidstakersammenslutningen Landsorganisasjonen (LO). Arkivet til FO oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...