FO Finnmark (Fellesorganisasjon for barnevernpedager, sosionomer og vernepleiere)

Fellesorganisasjonen (FO) er et resultat av sammenslåingen av Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund (NSF) og Norsk vernepleierforbund (NVF). Vedtak om sammenslåing fant sted på landsmøter og felles kongress i Ålesund i november 1992. Det nye forbundet var virksomt fra 1.1.1993 og er en del av arbeidstakersammenslutningen Landsorganisasjonen (LO). Arkivet til FO oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn FO Finnmark (Fellesorganisasjon for barnevernpedager, sosionomer og vernepleiere)
Arkivskaper FO Finnmark
Arkivref (id) FMFB/ PA-1088
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, brevjournaler, korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmaterialeInneholder arkivmateriale fra fylkesavdelinger i Norsk barnevernpedagogforbund, Norsk sosionomforbund og Norsk   vernepleierforbund
Tidsperiode 1990 -1994
Type   virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 1.1 hyllemeter
Arkivliste A-0088 Fellesorganisasjonen (FO)
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Devis klausulert

 

Stikkord