Idrettsorganisasjoner

Bjørnevatn IL

Bjørnevatn Idrettslag, stiftet 7.2.1917. I 1906-07 startet utbyggelsen av Bjørnevatn i forbindelse med etableringen av AS Sydvaranger gruve. Arkivet ble levert til Finnmark fylkesbibliotek vinteren 2022. Les mer...

Midnattski for kvinner

Arkivet fra arrangementet Midnattski for kvinner ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek av skirennets mor Hilja Safiira Bjerk. Avleveringen besto av inn- og utgående brev, programmer, deltakerlister, regnskapsmateriale, avisartikler og fotografier. Tidsmessig dekker det avleverte materialet årene 1992-2001. Les mer...