I.L. Polarsjernen

Arkivnavn I.L. Polarstjernen
Arkivskaper I.L.Polarstjernen

 

Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Styreptotokoller 1929-1997 (4 stykker), møteprotokoll for skigruppe 1975-1997 (2 stykker), medlemsbok 1966-1981, regnskapsbøker 1953-2005 (6 stykker), protokoll for mottatte og sendte brev og protokoll for I.L. Polarstjernes avis, det nye Norge (håndskrevne artikler)
Tidsperiode 1929-2005
Type virksomhet
Sted / område Vestre Jakobselv, Vadsø
Språk norsk
Ordningsgrad uordnet
Omfang 15 arkivstykker
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Noen møteprotokoller kan inneholde personsensitive opplysninger, og disse skjermes fra offentligheten.