Bank, finansiering, advokater

Statens Fiskarbank

Statens Fiskarbank gav lån til fiskerinæring, for eksempel til fiskere ved innkjøp, ombygging og reparasjon av fiskefartøy. Søknad skulle sendes banken gjennom kommunens fiskerinemnd. Derfor ble arkivet til Måsøy fiskerinemnd avlevert til Måsøy Museum sammen med bankarkivet og oppbevares foreløpig ved Måsøy museum sammen med bankarkivet. Les mer...