Nettverkskreditt i Vadsø (Verdande)

Arkivnavn Nettverkskreditt i Vadsø (Verdande)
Arkivskaper Nettverkskreditt i Vadsø
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1125
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, regnskap
Tidsperiode 1998-2008
Type virksomhet Bank – og finansieringsvirksomhet
Sted /område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste A-0125 Nettverkskreditt i Vadsø
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek 
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
Klausulert