Disse prosjektene i Finnmark får Arkivverkets utviklingsmidler i 2024

“Et felles arkiv til Kystmuseene i Finnmark” ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og “Digitalt Verksted Finnmark” ved Finnmark fylkesbiblioteket var de to prosjektene som fikk støtte fra Arkivverket i 2024. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS fikk 620 000 kr til andre år i prosjektet «Et felles arkiv i Kystmuseene». […] Les mer...

40 000 sider arkivdokumenter digitalisert

Møtebøker fra Øksfjord sanitetsforening, Neiden helselag og Vadsø arbeiderforening er noen av de 63 privatarkiver som nå er blitt tilgjengeliggjort på digitalarkivet.no. Finnmark fylkesbibliotek har nylig avsluttet prosjektet «Digitalisering av arkiver etter glemte grupper i Finnmark» der rundt 40 000 sider med arkivmateriale ble digitalisert.   «Finnmark fylkesbibliotek er meget fornøyd med prosjektets resultater. Mange verdifulle og […] Les mer...

2023 Ny fylkeskoordinator for privatarkiv

Honna Havas startet på fylkesbiblioteket 2. mai 2023. Som rådgiver for privatarkiver i Finnmark har Honna fylkeskoordinator ansvaret for Finnmarksarkivene (FARK). Dette er et nettverk for arkiver og museer med privatarkivsamlinger. I tillegg har hun ansvar for mottak, bevaring og formidling av privatarkiver på fylkesbiblioteket. Samlingen er i dag over 100 hyllemeter og omfatter arkiver […] Les mer...

2023 Rapport fra FARK-seminar 

25.-26. januar samlet Troms og Finnmark fylkesbibliotek arkivinstitusjonene i Nord til Fagseminar og møte i Finnmarksnettverket for privatarkiv (FARK). Arrangementet ble holdt ved Statsarkivet sine lokaler i Tromsø og FARK var denne gangen utvidet med arkivarer fra Troms og Svalbard. Under seminaret fikk vi god orientering om de mange spennende arkivfaglige prosjektene som arbeides med […] Les mer...