Disse prosjektene i Troms og Finnmark får Arkivverkets utviklingsmidler i år

Et felles arkiv til Kystmuseene i Finnmark”, “Nettverksoppbygging og samhandlingsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard” og “Knut Lunde 2” ved Universitetsbiblioteket UiT er prosjektene i Troms og Finnmark som fikk støtte fra Arkivverket i år.

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS fikk 540 000 kr. til prosjektet «Et felles arkiv i Kystmuseene». Målet er å samordne museets arkivarbeid i de seks avdelingene: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Måsøy museum, Nordkappmuseet, Gamvik museum, Foldalbruket og Berlevåg havnemuseum.

Troms og Finnmarkfylkesbibliotek ble tildelt 400 000 kr. til utvikling av samhandlingsplan og oppbygging av nettverket.  I prosjektet skal arbeidsdeling med roller og innsamlingsområder mellom de ulike aktørene avklares og faste rammer for det arkivfaglige nettverket utvikles.  Prosjektet er den andre delen av det toårige utviklingstiltaket. Den første delen har handlet om bevaringsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard. Dette arbeidet har foregått fra mars 2022. Bevarings- og samhandlingsplan skal være ferdig i løpet av 2023. 16 sentrale arkivaktører i Troms og på Svalbard er med i prosjektet.

I tillegg ble Universitetsbiblioteket i Tromsø tildelt 500 500 kr. til Knut Lunde-prosjektet 2.

Årets tildeling av utviklingsmidler kan du finne Arkivverkets hjemmesider:

https://www.arkivverket.no/nyheter/disse-prosjektene-far-utviklingsmidler-i-ar