Nyheter

Rapport fra FARK-seminar 

25.-26. januar samlet Troms og Finnmark fylkesbibliotek arkivinstitusjonene i Nord til Fagseminar og møte i Finnmarksnettverket for privatarkiv (FARK). Arrangementet ble holdt ved Statsarkivet sine lokaler i Tromsø og FARK var denne gangen utvidet med arkivarer fra Troms og Svalbard. Under seminaret fikk vi god orientering om de mange spennende arkivfaglige prosjektene som arbeides med […] Les mer...