Finnmarksarkivenes (FARK) fagseminar og møte 25.-26.1.2023

Troms og Finnmark fylkesbibliotek inviterer FARK-institusjoner til fagseminar og påfølgende arbeidsmøte . Arrangementet finner sted i Statsarkivet i Tromsø 25.-26.1.2023

Seminaret handler hovedsakelig om etnisitet i arkivene og bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapte privatarkiv. Fokus er på pilotprosjektet Digitalt Verksted Finnmark: Bevaring av kvenske og samiske digitalt skapte arkiver i Finnmark.

I tillegg forteller generalsekretær Kjetil Landrog fra Arkivforbundet om Arkivforbundet og det politiske arbeid, seniorrådgiver Synne Stavheim om Arkivverkets nasjonale nettverksarbeid og forventninger for oss, seniorrådgiver Jórunn B. Olafsdottir fra Arkivverket om det nye Digitalarkivet og arkivar Dag Juvkam fra Arbark om deres tilsvarende prosjekter om digital bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver.

Program for seminaret (PDF, 154 kB)

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe diskuterer engasjert hvordan privatarkivarbeidet i Finnmark kan utvikles. Foto: Helena Maliniemi