Andre arkiver / dokumenter

Bjørn Henrik Mathisens arkiv

Bjørn Henrik Mathisen (1930-2017) ble født og vokste opp i Berlevåg. I Vadsø bodde han fra 1960 da han kom til Kiby. Der tiltrådte han sin første jobb som lærer. De siste årene i arbeidslivet hadde han en administrativ funksjon hos undervisningsinspektøren. Det er først og fremst den kulturelle virksomheten som gjorde han lokalkjent i […] Les mer...

Ellinor Guttorm Utsi og Aslak N. Utsi

Avlevert arkiv består av kopier fra diverse innlegg, brev, referanselitteratur, konferanse- og møtepapirer fra hennes arbeid for kvinner i reindriften, inkludert dokumenter fra flyttsamekvinnenes nettverksgruppe i Polmak og LAVVU (ledelse, ansvar, verdiskapning, vekst og utvikling for kvinner i reindriften). I folbindelse med innsamling ble det gjort intervju bl.a. om deres turist- og duodjibedrift Davvi Siida […] Les mer...

Slekten til Hilmar Bårdsen

Hilmar Bårdsen (f. 1891) var lærer, kommunepolitiker og lokalhistoriker i Ekkerøy, Vadsø. Bårdsen tok eksamen ved Tromsø lærerskole våren 1912. Samme år ble han tilsatt i Nord-Varanger. Fra 1919 hadde han fast stilling på Ekkerøy. Som skoleinspektør fungerte han fra 1948 og til han fratrådte før sammenslutningen mellom Vadsø og Nord-Varanger 1964. Les mer...

Hans Gabrielsen

Hans Gabrielsen var jurist og embetsmann. I 1929 ble han fylkesmann i Finnmark hvor hans innsats fikk stor betydning, først i mellomkrigsårene, siden under gjenreisningen etter andre verdenskrig. Han satt i tysk fangeleir under krigen og kom med i Einar Gerhardsens samlingsregjering i 1945. Etter krigen fortsatte han sitt engasjement for Nord-Norge og satt bl.a. […] Les mer...

Aslak Nils Sara

Aslak Nils Sara (1934-1996) var norsk- samisk kjemiker og organisasjonsmann. Han var blant annet sentral i oppbygningen av Nordisk Samisk Institutt og i en rekke samepolitiske organisasjoner. Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Gudmund Sandvik

Gudmund Sandvik (1925-2008) var professor i rettshistorie; dr. philos. Han var medlem av Samerettsutvalget og Rettsgruppen som utredet retten til land og vann i Finnmark. Han utarbeidet blant annet den historiske begrunnelsen for den nye grunnlovsparagrafen om samenes rettsstilling. Arkivmateriale etter professor Gudmund Sandvik oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Lydolf Lind Meløy

Arkivmateriale etter skolemann og politiker Lydolf Lind Meløy (1908-1999) oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Lind  Meløy var aktiv i skolestell og samisk skoleutvikling i Finnmark. Han var skoleinspektør i Karasjok, skoledirektør i Finnmark, ordfører i Karasjok og formann i Norsk Lærerlag.  I arkivet finnes hans personlige dokumenter og notaler. Les mer...