Bjørn Henrik Mathisens arkiv

Bjørn Henrik Mathisen (1930-2017) ble født og vokste opp i Berlevåg. I Vadsø bodde han fra 1960 da han kom til Kiby. Der tiltrådte han sin første jobb som lærer. De siste årene i arbeidslivet hadde han en administrativ funksjon hos undervisningsinspektøren. Det er først og fremst den kulturelle virksomheten som gjorde han lokalkjent i Vadsø.

Arkivnavn Bjørn Henrik Mathisens arkiv
Arkivskaper Bjørn Henrik Mathisen
Arkivref (id) FMFB/PA
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Sangtekster, limerick, arbeidsskisser og omfattende fotosamling, samt en eske æresmedaljer. Fotografiene er arkivert og registrert på fotoarkivet, med tilvekstnr. 18044:001-3115
Tidsperiode 1950-2017
Type virksomhet
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 30 arkivmapper og 6 arkivesker fotografier
Arkivliste A-0190 Bjørn Henrik Mathisens arkiv
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)