2023 Rapport fra FARK-seminar 

25.-26. januar samlet Troms og Finnmark fylkesbibliotek arkivinstitusjonene i Nord til Fagseminar og møte i Finnmarksnettverket for privatarkiv (FARK). Arrangementet ble holdt ved Statsarkivet sine lokaler i Tromsø og FARK var denne gangen utvidet med arkivarer fra Troms og Svalbard. Under seminaret fikk vi god orientering om de mange spennende arkivfaglige prosjektene som arbeides med i Troms og Finnmark. Andre temaer var digitale arkiv og arkivfaglige nettverksbygging. 

Det arrangeres årlig to nettverk samlinger i FARK. Hvor deltagere er fra bevaringsinstitusjonene i Finnmark. Det var 19 deltagere på årets første nettverkssamling for finnmarksarkivene.  

Orientering om privatarkiv prosjektene i Finnmark 

Det er mange spennende prosjekter som pågår blant arkivinstitusjonene i Troms og Finnmark og vi fikk vite mer om de under seminaret. Arkivar Grete Gunn Bergstrøm fra Samisk arkiv fortalte om samisk arkiver i forskning og om deres forsknings prosjekt «Hun længes efter Friheden». Arkivkilder fra Tukthusene fortalte en sterk historie om de samiske kvinner som satt inne der i flere år etter Kautokeino-opprøret i 1852. Forskningen i Tukthusdokumentasjon, som består av brev, journaler, m.m. er kilder som gir ny samisk kunnskap.  

Varanger Museum IKS har gjort mye på arkiv siden og hatt flere prosjekter de siste årene. Inger Lene Nyttingnes orienterte om prosjektet Kvenske kilder i Varangerarkivene. Prosjektet gjør at viktige kvenske kilder blir nå digitalisert og tilgjengeliggjort på digitalarkivet. 

Ny i Fark gruppen er Ane Rønning fra museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. Hun tar over stafettpinnen etter Tove Johansen som har gått ut i pensjon. Vi fikk en orientering om deres prosjekt «Et felles arkiv i Kystmuseene», som har mål om å samhandle arkivene i de seks avdelingene i organisasjonen deres.  

Vi fikk også møte Lasse Valkeapää som ga en oss en orientering om arbeidet som er gjort og skal gjøres i FARK sitt samarbeidsprosjekt Digitalt Verksted Finnmark. Prosjektet har mål om å utarbeide en god metode for våre institusjoner til å samle inn digitale kvenske og samiske arkiv.  Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Arkivverket.  

Omvisning på Arkiv Troms og Statsarkivet 

Arkiv i Troms er samlokalisert med Statsarkivet i Tromsø. De holder til på universitetsområdet i Tromsø hvor vi hadde seminaret. Vi fikk først en omvisning av nestleder i Arkiv i Troms Ole-Bjørn Fossbakk som visste oss deres digitaliseringsløype, magasiner og fortalte om deres arbeid med kommunale og fylkeskommunale arkiver i Troms.  

Statsarkivar Harald Lindbach ga deretter en omvisning i statsarkivet sine magasiner og de mange spennende privatarkivene de har i sine samlinger. Vi fikk et innblikk i arbeid som er gjort og hva som ikke er gjort med privatarkivene der.  

Innlegg fra Arbark, Arkivforbundet og Arkivverket 

Invitert til Fark denne gangen var blant annet Arkbark, Arkivforbundet og Arkivverket som fortalte litt om deres arbeid.  Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog holdt et innlegg om Arkivforbundet sitt virke og om deres interessepolitiske arbeid og med mange gode tips til hva en kan gjøre når en tar kontakt med politikere på regionalt og lokalt nivå.  
Seniorrådgiver Synne Stavheim fra Arkivverket ga oss en orientering om arkivverkets sitt nasjonale privatarkiv nettverksarbeid om fylkeskoordinerende ledd. Seniorrådgiver Jeanette Rønsen fra Arkivverket fulgte senere opp og orienterte om utviklingen av det nye Digitalarkivet.  

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) har tidlig vært ute med prosjekter knyttet til spørsmålene rundt bevaring og innhøsting av digitale privatarkiver. Arkivar Dag Juvkam fra Arkbark delte erfaringene sine knyttet til deres prosjekt om digitale privatarkiver og tilgjengeliggjøring av disse. 

Finnmarksarkivene takker Helena Maliniemi for innsatsen for privatarkivene i Finnmark 

FARK koordinator og spesialrådgiver Helena Maliniemi ledet sitt siste FARK møte og nettverket for privatarkiv i Finnmark takker henne for en fantastisk jobb som har ført til at Finnmark et ett foregangsfylke på privatarkiv. På vegne av alle i FARK nettverket ble det overrekt en gave som var den nye trebinds utgivelsen av Andre verdenskrig i Nord. Hun går nå over i 100% prosjektstilling for å utvikle bevaringsplan for privatarkiv i Troms og Svalbard. Ny fylkeskoordinator for privatarkiv i Finnmark skal være på plass her 1. Mai, til da vil fylkesbiblioteksjef i Finnmark Sunniva Knutsen fylle den rollen med støtte fra resten av FARK gruppen. 

Bilde av deltagere fra FARK-seminar
Deltagere avbildet: Ane Rønning, Lasse Valkeapää, Helena Maliniemi, Claus Pettersen, Sunniva Knutsen, Inger Lene Nyttingnes, Grete Gunn Bergstrøm. Foto: Troms og Finnmark fylkesbibliotek.