Disse prosjektene i Finnmark får Arkivverkets utviklingsmidler i 2024

“Et felles arkiv til Kystmuseene i Finnmark” ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og “Digitalt Verksted Finnmark” ved Finnmark fylkesbiblioteket var de to prosjektene som fikk støtte fra Arkivverket i 2024.

Les mer

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS fikk 620 000 kr til andre år i prosjektet «Et felles arkiv i Kystmuseene». Målet er å samordne museets arkivarbeid i de seks avdelingene: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Måsøy museum, Nordkappmuseet, Gamvik museum, Foldalbruket og Berlevåg havnemuseum.

Finnmark fylkesbibliotek fikk 900 000 kr til hovedprosjekt “Digitalt Verksted Finnmark”. Hovedmål er å øke kompetanse for håndtering av digitalt skapte privatarkiver i Finnmark. Privatarkiver som omhandler samisk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv er i søkelyset. Det gjennomføres flere verksteder for deltagende arkiv- og kulturinstitusjoner. Dette er planlagt som et treårs prosjekt, som nå har fått finansiering til første året.

Årets tildeling av utviklingsmidler kan du finne Arkivverkets hjemmesider:

Disse prosjektene får utviklingsmidler i år – Arkivverket