arkivprosjekt

Disse prosjektene i Finnmark får Arkivverkets utviklingsmidler i 2024

“Et felles arkiv til Kystmuseene i Finnmark” ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og “Digitalt Verksted Finnmark” ved Finnmark fylkesbiblioteket var de to prosjektene som fikk støtte fra Arkivverket i 2024. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS fikk 620 000 kr til andre år i prosjektet «Et felles arkiv i Kystmuseene». […] Les mer...