Dokumentene som tas opp i Norges dokumentarv 2022

Ni nye arkiver er tatt opp i Norges dokumentarvliste i år. Blant dem er Sven Hörnells bilder av eggsanking på Røst og ørnefangst for hånd på Værøy fra Arkiv i Nordlands samlinger og Skeive arkiver fra Arkivverket.

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Verdensminner som skal synliggjøre og ta vare på viktig kulturarv i form av dokumenter, arkiv, manuskript, foto, film og lyd. 

Les mer om dette