Overrekkelsen av Lappekodisillen

19. oktober klokken 17 overføres Lappekodisillen til Samisk arkiv i Kautokeino. Hans Majestet Kongen er til stede under overrekkelsen, som finner sted på Diehtosiida – Samisk kunnskaps- og utdanningssenter – Kautokeino. Kultur- og likestillingsministeren foretar en symbolsk overrekkelse til sametingspresident Aili Keskitalo, som tar imot på vegne av samene.  Les mer...