Privatarkiv i Troms og Finnmark fikk Riksarkivarens utviklingsmidler

I Riksarkivarens årlige tildelinger av utviklingsmidler får privatarkivfeltet i Troms og Finnmark til sammen 2,1 millioner kroner til ulike bevarings-, digitaliserings- og utviklingsprosjekter:

  • Troms og Finnmark fylkesbibliotek gis til sammen 1 million kroner for digitalisering av arkiver etter glemte grupper i Finnmark og Digitalt verksted Finnmark: Pilotprosjekt om kvenske og samiske digitalt skapte privatarkiver.
  • Varanger museum gis 500.000 kr til prosjektet «Sårbare fiskeriarkiv fra prosjektet “Glemte grupper”». 
  • I tillegg tildeles Arkiv Troms 600.000 kr. for bevaring av bedriftsarkivene fra M. A. Kramvig og Reisen Forbrugerforening.

Fullstendig tildelingsliste kan du lese her

Mer om tildelingsprosessen kan du lese her

En stor del av utviklingsmidlene til Finnmark blir brukt til digitalisering og bevaring av arkiver fra prosjektet «Glemte grupper» hvor blant annet kvener/norskfinner er en målgruppe. Bildet er tatt i forbindelse med avduking av kvenmonumentet i Vadsø i 1977, Ida og Alf Tuomainen møter Finlands daværende president Urho Kekkonen. Arkiv: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.