Innsamlingsarbeidet for prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper!» er avsluttet

Prosjektet hadde som mål å samle inn arkiver fra fem utvalgte grupper. Gruppene som var valgt ut i forkant var østsamer, fiskerbønder i kvenske og sjøsamiske områder, reindriftssamer, utenlandske minoriteter og kvinner. I oppfølgingen, som var den siste delen av prosjektet, mottok Finnmarksarkivene over 40 arkiver etter disse glemte gruppene.  Vi kan si at prosjektet […] Les mer...

Overrekkelsen av Lappekodisillen

19. oktober klokken 17 overføres Lappekodisillen til Samisk arkiv i Kautokeino. Hans Majestet Kongen er til stede under overrekkelsen, som finner sted på Diehtosiida – Samisk kunnskaps- og utdanningssenter – Kautokeino. Kultur- og likestillingsministeren foretar en symbolsk overrekkelse til sametingspresident Aili Keskitalo, som tar imot på vegne av samene.  Les mer...