Utlysning av utviklingsmidler på arkivfeltet 2022

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I år er det avsatt 12,3 millioner kroner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. Søknadsfrist er 1. oktober.

Les mer om dette