Várjjat-arkiivvat gávdnojit dál Arkiivaportálas

Várjjat Musea IKS álggahii Várjjat-arkiivaprošeavtta maid Arkiivadoaimmahat ja SNN-foandda ruhtadit ovdánahttinruđaid bokte. Várggáid, Čáhcesullo ja Girkonjárgga ossodagat áimmahuššet daid ja sii galget daid dikšut, katalogiseret ja registreret Asta vuogádahkii ja almmuhit daid Arkiivaportála bokte. Bargu lea bures boahtán johtui!  Les mer...

Lávde-arkiiva – muitalus Deanu luossaoasti birra

Dán jagi lea vuosttaš riikkaidgaskasaš luondduluossajahki. Finnmárkoarkiivvat háliidit dan oktavuođas fuomášahttit erenoamážit luossaoasti Andreas Lavde arkiivva, mii vurkejuvvo Deanu museas. Arkiiva muitala mo sámi árbevirolašguolásteapmi čađahuvvui  Deanočázádagas, mii lea okta máilmmi stuorámus čázádat gos gávdnojit atlántalaš luondduluosat.   Les mer...

Arkivdagen 2019 i Lakselv – “gjemt eller glemt”

Tvangsevakueringen høsten 1944. Minnemarkering i kultursalen i Lakselv 9. november kl. 18-21. IKA Finnmark IKS stiller på Mearrasiida i Indre Billefjord med kopi av arkivmateriale fra register over rasjoneringskort, bilder fra legitimasjonskort samt kopi av søknader om støtte fra de som klarte unngå deportasjonen. Til markeringen i Porsanger kultursal, tar IKA Finnmark med sin utstilling over […] Les mer...