Norske krigsbarn i Sverige forteller: Les Jan Danielsens dagbok fra 1945 på Digitalarkivet

Varanger museum IKS har digitalisert viktig dokumentasjon fra norske krigsbarn i Sverige.

Rundt 800 barn fra Finnmark ble sendt til Sverige som et helsefremmende tiltak etter 2. verdenskrig og Jan Danielsen fra Vadsø var en av disse. Reisen og oppholdet var arrangert av Røde kors og svenske Râdda barnen i 1945.

Dagbok er nå digitalsert og publisert på Digitalarkivet.
Du kan lese dagboken her.

Foto: Avisbud Jan Danielsen som er først ute på gata, mellom ruiner og branntomter, med den siste stensilerte avisa “Øst-Finnmark” som ble gitt ut i Vadsø av Statens informasjonskontor. Fotograf: Gunnar Fougner. Arkiv: Troms og Finnmark fylkesbibliotek.

Stikkord