Sanitetskvinnenes arbeid i Finnmark kan nå studeres på Digitalarkivet

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har publisert viktige kilder til kvinnehistorien i Finnmark på Digitalarkivet. Rundt 10 000 sider møteprotokoller, journaler og korrespondanse etter Norske Kvinners sanitetsforening Finnmark og 12 lokallag, samt Vadsø kvinnelag er lagt ut på nettet. 
Rundt 50 møteprotokoller og journaler i perioden fra 1935 og frem til i dag er lagt ut i skyen, men alt er ikke fritt tilgjengelig. Materiale som inneholder sensitive opplysninger som kan knyttes til bestemte personer eller familier er ikke tilgjengelig for alle. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. 

Du kan se oversikten over de publiserte sanitetsarkivene her

Vadsø kvinnelag

Arkivmaterialet som er nå publisert på Digitalarkivet har stor verdi som kvinnehistorisk kilde i Finnmark. De dokumenterer først og fremst organisasjonens og medlemmenes historie, men også et stort antall kvinner i ulike alders- og samfunnsgrupper, barn og unge, eldre, syke, funksjonshemmede, vanskeligstilte og andre sårbare grupper over en lang tid.  

I protokollene og dokumentene kan en lese om skjebnene til mennesker i ulike livssituasjoner og tidsepoker før, under og etter andre verdenskrig. Deler av dette er som nevnt ikke tilgjengelig uten en spesialtillatelse.

Les også:

Finnmarks sanitetshistorie digitaliseres med Kulturfondsstøtte

DigForsk Tana bak skanningen

Her finner du alle arkivene som Troms og Finnmark fylkesbibliotek har publisert på Digitalarkivet:

Troms og Finnmark fylkesbibliotek på Digitalarkivet

Saniteten besøker familien Berit Turi Oskal i deres sommerleir i Aidijavre, Kautokeino. Foto er fra arkivet til Finnmark sanitetsforening.
Stikkord