Viktige idrettsarkiver i Finnmark er tilgjengelig på Digitalarkivet

Møteprotokoller etter Finnmark Distriktslag for Idrett, Vest-Finnmark Idrettskrets og Aust-Finnmark Idrettskrets i tidsrommet 1919-1971 er nå publisert på Digitalarkivet.

Protokollene kan du lese her

Materialet gir et historisk bilde av utviklingen i fylkets største idrettsorganisasjon Finnmark Idrettskrets (dagens Troms og Finnmark Idrettskrets). 

Finnmark Distriktslag ble dannet i 1919. I 1945 ble distriktslaget slått sammen med Finnmark Arbeideridrettskrets. Man dannet de nye idrettskretsene Vest-Finnmark Idrettskrets og Aust-Finnmark Idrettskrets.

Disse ble slått sammen til Finnmark Idrettskrets 1. juli 1971. Fra januar 2020 er denne sammenslått med idrettskretsen i Troms. 

Foto: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Stikkord