Nå kan du lese Esbensen-dagbøkene på nett!

Varanger museum IKS informerer at Esbensen-dagbøkene er publisert på Digitalarkivet og fritt tilgjengelig for alle.

Du kan lese dagbøkene her.

Hans Fredrik Esbensen (1855-1931) drev handel i Vadsø og bodde på Esbensengården på Sletten, i dag et museumsanlegg i Vadsø. Hans Fredrik overtok faren sitt handelsanlegg i Ytre kvenby (i dag Ytrebyen), en bydel som var i sterk vekst på grunn av den store kvenske innvandringen. I nesten 50 år skrev han dagbøker. Disse gir oss viktig dokumentasjon på liv og virke i Vadsø på denne tiden.

Mer informasjon om Esbensen-familien og dagbøkene finner du her.

Les også konservator Tove Kristiansens artikkel “Esbensen-dagbøkene. Kulturminne fra en norsk og internasjonal handelsgård”.

Foto: Esbensengården på Sletten, ca. 1900. Vadsø museum/Ruija kvenmuseum

Stikkord