Vardø fiskersamvirkelag blir tilgjengelig på Digitalarkivet

Varanger museum er godt i gang med ordning, katalogisering og digitalisering av arkivet etter Vardø fiskarlag.  Dette betyr at 18 hyllemeter det lokale og nasjonale fiskerihistorie blir tilgjengelig for alle i løpet av året.

Foto: Varanger museum

Flere tusen dokumenter er allerede digitalisert av DigForsk-avdelingen i Vardø og venter på å bli publisert på Digitalarkivet. Museet utfører arbeidet med utviklingsmidler fra Arkivverket.

Materialet vil også være fysisk tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det. Museet ønsker at historien til fiskerisamvirkelaget blir kjent for flere og at det kan benyttes til forskning.