Arkivverket utlyser utviklingsmidler på arkivfeltet 2021

Arkivverket inviterer til søknader om utviklingsmidler på arkivfeltet. Søknadsfrist 1. oktober 2021.

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I år er det avsatt 12,3 millioner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, som f.eks. arkivinstitusjoner, museer og bibliotek. Andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke.

Les mer om dette her og søk her